Voda je základným prvkom nášho organizmu. Stačí, aby sme na chvíľu podcenili príjem tekutín a rýchlo sa prejavia negatívne príznaky dehydratácie.

Stúpajúce denné teploty so sebou prinášajú aj zvýšenú záťaž na ľudský organizmus. Oveľa viac sa potíme a aj tak často zabúdame na to najdôležitejšie. Dodržiavať pitný režim. Nedostatočný príjem čistej vody potom vedie k dehydratácii.

Čo je dehydratácia?

Pod pojmom dehydratácia rozumieme čiastočnú alebo úplnú stratu vody v tele. Podľa odborníkov k nej dochádza vo chvíli, kedy v ľudskom organizme chýba viac ako 6% vody oproti optimálnemu stavu.

A pritom dostať sa do tejto situácie nie je vôbec ťažké. Voda z nášho organizmu totiž uniká viacerými spôsobmi. Denne vylúčime z tela približne pol litra vody cez moč. Rovnaké množstvo vypotíme a až 800 ml vydýchame do okolia. Preto stačí, aby sme napríklad pri dlhšej ceste autobusom nemali so sebou fľašku s vodou a už hrozí dehydratácia.

K nedostatku vody v tele dochádza najmä počas zvýšenej záťaže organizmu. Najčastejšou príčinou je šport. Už počas jednej hodiny športovania dokáže telo spotrebovať viac než dva litre vody. To si však väčšina z nás uvedomuje a náležite sa zásobuje vodou. Oveľa podceňovanejšia situácia je v prípade chorôb. Najmä pri hnačkách telo vylúči značné množstvo tekutín, čo môže mať za následok práve dehydratáciu. Podobne je to napríklad v prípade prechladnutia, kedy je potenie tela vedome vyvolávané. Treba však pamätať na to, že je nutné telo zásobiť adekvátnym množstvom vody.

Aké sú príznaky? 

Dehydratáciu delíme na tri stupne – miernu, strednú a ťažkú podľa závažnosti a od tejto stupnice sa odrážajú aj príznaky nedostatku vody v organizme. 

Veľa ľudí si myslí, že základným prejavom dehydratácie je pocit smädu. Pravdou však je, že ak je človek smädný, nachádza sa už strednom stupni a preto je najvyšší čas niečo spraviť. 

Mierna dehydratácia sa prejavuje suchom v ústach, popraskanými perami, únavou, podráždenosťou či miernou bolesťou hlavy. Pri strednom stupni prichádza spomínaný pocit smädu, zvyšuje sa frekvencia srdca, znižuje sa tvorba moču a hrozí kolaps. V poslednej fáze dehydratácie dochádza k odkrveniu končatín, strate vedomia a hrozí porucha srdcového rytmu a následná smrť. 

Ako postupovať pri dehydratácii?

Pri dehydratácii treba čo najskôr zabezpečiť zvýšený príjem tekutín. Malo by ísť o čistú alebo minerálnu vodu, vyvarovať sa treba sladeným nápojom. Prijímať tekutiny však treba pomaly, pokiaľ možno nie naraz, ale po dúškoch. V prípade vážnejších stavov (bezvedomie, problémy so srdcom a dýchaním atď.) treba urýchlene kontaktovať lekársku pomoc. Zdravotníci v takomto prípade liečia dehydratáciu podaním infúzie, ktorá veľmi rýchlo doplní chýbajúce tekutiny v tele.

Prevencia je najdôležitejšia

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť vyššie opísaným ťažkostiam je piť dostatočné množstvo vody. Koľko to je záleží od každého človeka osobitne a odvíja sa od telesnej váhy. Na jeden kilogram by mal človek vypiť denne 20 – 45 ml vody. Toto množstvo by sa malo dodržiavať aj v zime, teda v období, kedy ľudia nebývajú tak veľmi smädní. 

Pri zvýšenej záťaži kladenej na organizmus, teda napríklad šport, choroba či vysoké denné teploty, treba príjem tekutín ešte zvýšiť. Obzvlášť dôležité je dbať na prevenciu dehydratácie u detí a starých ľuďoch, ktorí majú problém s dodržiavať pravidelný pitný režim. 

Pri prevencii dehydratácie je dobré vyhnúť sa zvýšenej konzumácii kávy, energetických nápojov alebo alkoholu. Kofeín, taurín a alkohol sú močopudné. Človek by tak mohol rýchlo vylúčiť z tela veľké množstvo vody. Ak už sa bez ranného espressa alebo vychladeného piva nevieme zaobísť, mali by sme tieto nápoje zapiť dostatočným množstvom vody. Zaužívaný ideálny pomer je 1:3. A teda na šálku kávy treba telu dodať trojnásobné množstvo čistej vody.