Ako vieme ešte z hodín biológie, tehotenstvo začína oplodnením vajíčka spermiou a jeho uhniezdením v dutine maternice. No čo ak sa vajíčko počas svojej cesty usídli inde?

Tehotenstvo, pri ktorom sa oplodnené vajíčko neusídli v dutine maternice, nazývame mimomaternicové tehotenstvo. Vajíčko sa v tomto prípade môže usídliť vo vaječníkoch alebo aj inde v brušnej dutine. Spočiatku sa tento problém neprejavuje a navonok prebieha tehotenstvo štandardným spôsobom. Odhalí sa pri prvej ultrazvukovej kontrole alebo sa ešte pred ňou začne prejavovať súborom nebezpečných príznakov. Keďže ide o životu nebezpečný stav, je potrebné ho riešiť ihneď po odhalení.

Kto je v ohrození?

Mimomaternicové tehotenstvo sa môže objaviť u každej ženy, je jedno či ide o prvorodičku alebo už má za sebou viacero pôrodov. Štatisticky tvoria prípady mimomaternicového tehotenstva 1 až 2 % zo všetkých tehotenstiev.

Medzi najrizikovejšiu skupinu patria ženy, ktoré majú od narodenia anatomické odchýlky vo vaječníkov a ženy, ktoré pravidelne trpia gynekologickými zápalmi. Vajíčkovody sa v dôsledku týchto problémov môžu stať nepriechodnými a vajíčko sa z nich nedostane ďalej. Práve situácia, kedy sa cesta oplodneného vajíčka končí vo vajíčkovode, patrí medzi najčastejší druh mimomaternicového tehotenstva. Stretávame sa s nim až v 99 prípadoch zo 100 prípadov mimomaternicového tehotenstva.

Ako o možných spúšťačoch problémov s mimomaternicovým tehotenstvom sa vedú diskusie aj o vnútromaternicových telieskach, endometrióze a prekonaní závažného gynekologického ochorenia.

Ak už žena raz mimomaternicového tehotenstvo prekonala, riziko vzniku mimomaternicového tehotenstva sa u nej zvyšuje.

Aké sú príznaky mimomaternicového tehotenstva?

V prvých dňoch tehotenstva sa mimomaternicové tehotenstva svojimi prejavmi nelíši od bežného tehotenstva. Objavia sa 2 čiarky na tehotenskom teste, ku ktorým sa pridajú ďalšie tehotenské príznaky. Aj napriek obrovskej radosti a tešeniu sa na nového člena rodiny, je potrebné spozornieť, pokiaľ sa objavia niektoré z nasledujúcich príznakov:

·   bodavé bolesti na jednej strane brucha,

·   nevoľnosť a vracanie sprevádzané bolesťou,

·   vaginálne krvácanie,

·   bolesti a kŕče v podbrušku,

·   závraty a celková slabosť,

·   bolesti vystreľujúce do hornej časti brucha, chrbta alebo ramena.

Diagnostika mimomaternicového tehotenstva

Najzávažnejšou komplikáciou, ktorú so sebou mimomaternicové tehotenstvo prináša, je prasknutia vaječníka, ktoré môže ženu nielen pripraviť o možnosť mať ďalšie deti, ale aj ohroziť na živote.

Základom liečby mimomaternicového tehotenstva je preto jeho včasná diagnostika. Navštíviť gynekológa by ste mali čo najskôr potom, ako vám tehotenský test potvrdí tehotenstvo a neodkladne v prípade, ak na sebe spozorujete vyššie uvedené príznaky a mohli by ste byť tehotná. Podrobným vyšetrením lekár potvrdí alebo vyvráti mimomaternicové tehotenstvo.

Liečba mimomaternicového tehotenstva

Jediným riešením mimomaternicového tehotenstva je jeho prerušenie. Dôležité je, aby k nemu došlo skôr, ako dôjde k prasknutiu vaječníka, v dôsledku ktorého u ženy nastane život ohrozujúci stav.

Nakoľko nesprávne uhniezdené vajíčko nemá dostatočný priestor a živiny na svoj vývoj, telo takéto tehotenstvo často ukončí aj samé. V niektorých prípadoch mimomaternicového tehotenstva je preto možné ženu len odborne sledovať a čakať na samovoľný potrat. Avšak existujú prípady, najmä tie v ktorých už ženy na sebe pozorujú príznaky mimomaternicového tehotenstva, pri ktorých je potrebné vyvolať potrat umelo – potratovou tabletkou.

V niektorých prípadoch sa už žena chirurgickému zákroku nevyhne

Kvôli nedostatku symptómov a zložitému včasnému odhaleniu je bohužiaľ väčšina mimomaternicových tehotenstiev odhalená v čase, kedy je nutné riešiť následky, ktoré mimomaternicové tehotenstvo so sebou prinieslo, a liečba si žiada operačný zákrok. Na riešenie problému sa štandardne používa laparoskopický zákrok, len veľmi vážne prípady vyžadujú otvorenú operáciou prostredníctvom rezu v podbrušku.

Rekonvalescencia po mimomaternicovom tehotenstve

Po laparoskopickej operácií žena ostáva v nemocnici 1 až 2 dni po zákroku, otvorená operácia si vyžaduje o niečo dlhší pobyt – 7 až 10 dní.

Rekonvalescencia po mimomaternicovom tehotenstve znamená nielen nabratie telesných, ale aj psychických síl. Navyše, umelé prerušenie tehotenstva so sebou prináša aj hormonálne výkyvy, preto telo potrebuje na spamätanie sa niekoľko mesiacov. Pomoc žene v tomto ťažkom období poskytne lekár, partner a v prípade potreby aj psychológ.

Ďalšie tehotenstvo samozrejme nie je vylúčené, pokiaľ po operácií žene ostal aspoň jeden funkčný vaječník. Čakať s novým tehotenstvom sa odporúča aspoň 3 až 6 mesiacov. Potrebnú dĺžku rekonvalescencie tak, aby ďalšie tehotenstvo nieslo so sebou čo najmenej rizík, pomôže určiť lekár.

Mimomaternicové tehotenstvo je život ohrozujúci stav, ktorý sa vie nepríjemne podpísať nielen na telesnej, ale aj duševnej schránke ženy. Riešiť tento stav je potrebné čo najskôr, preto by mala žena navštíviť lekára hneď, ako na sebe spozoruje nepríjemné príznaky mimomaternicového tehotenstva. Hoci liečba mimomaternicového tehotenstva sa spája s umelým prerušením tehotenstva, ide o jediný spôsob umožňujúci žene vynosiť v budúcnosti zdravé dieťa. Aj napriek nutnosti prerušenia gravidity preto netreba s liečbou otáľať.