starecka demencia
Starecká demencia, ako už vyplýva z jej názvu, postihuje ľudí vo vyššom veku, resp. starobe. Hoci súvisí s procesom starnutia, netýka sa automaticky každého seniora. Vzhľadom na povahu ochorenia však pre seniorov predstavuje jednu z najobávanejších zdravotných komplikácií. Pri včasnej diagnostike a liečbe je ale možné proces degeneratívnych zmien spomaliť.