Problémy s pečeňou začína mať čoraz viac ľudí. Viete, ako sú najdôležitejšie príčiny problémov s pečeňou?

Za väčšinu problémov s pečeňou si môže zlá životospráva. Najznámejšie sú prípady nadmernej konzumácie alkoholu, ktorá sa po dlhšom období prejaví tzv. cirhózou pečene, teda jej zápalom a stvrdnutím. Aj abstinenti sa však musia mať na pozore. Problémy s našou ľudskou továrňou nespôsobuje len alkohol. 

Spomínaná zlá životospráva, teda napríklad konzumácia nezdravých jedál alebo málo fyzických aktivít, môže spôsobiť aj tzv. stukovatenie pečene. Je to spôsobené tým, že pečeň ukladá prebytočnú energiu do tukov, ktoré sa okrem iného zhromažďujú aj v samotnom orgáne. Stačí, aby tuk dosiahol koncentráciu 5 a viac percent a už naša chemická továreň prestáva fungovať správne. Takýto stav je základom pre vznik už spomínanej cirhózy, ale aj vysokého krvného tlaku a cukrovky.